Jakoon.fi Luonnos 71

Jakoon.fi Luonnos 71

Sivut

Taidelähtöisiä menetelmiä työyhteisöille ja muille ryhmille

Sisältöteksti

23.09.2019 21:09

Taidetoiminnan merkitys hyvinvoinnin ja työhyvinvoinnin tukemisessa on todettu useissa tutkimuksissa. Kansainvälisen tutkimuksen perusteella on vahvaa näyttöä taiteen ja taiteellisen toiminnan positiivisista vaikutuksista mielen hyvinvointiin, mielenterveyteen sekä stressin vähentämiseen.

Taidelähtöisissä menetelmissä pureudutaan taiteen keinoin toteutettavaan prosessiin, jonka odotetaan synnyttävän keskustelua ja yhteispohdinnan kautta uutta ymmärrystä esiin nousevista asioista. Taidelähtöisissä menetelmissä tärkeintä on dialoginen prosessi, eikä niinkään taiteellinen tuotos. Työskentelyn tavoitteena on luovuuteen rohkaiseminen, uusien ajatusten ja oivallusten herättäminen, näkeminen ja kokeminen.

Käytän ryhmien kanssa sekä esimerkiksi yksilötyönohjauksessa matalan kynnyksen taidelähtöisiä menetelmiä kuten valokuvia, kuvakortteja, taidekortteja, lehdistä leikattuja kuvia, runoja, musiikkia, videoita, maalausta, kirjoittamista, kollaasien tekoa ja neulahuovutusta.

Taidelähtöiset menetelmät voidaan käyttää sellaisenaan asiakkaan kanssa sovittavan aiheen käsittelyyn tai niitä voidaan hyödyntää osana työhyvinvointityöpajoja. Työhyvinvoinnin edistämisessä käytettävät luovuutta hyödyntävät menetelmät auttavat palautumisessa ja lisäävät ajattelun joustavuutta. Lisäksi taidelähtöisten menetelmien avulla on mahdollista tuottaa työhyvinvointia, joka eheyttää ja voimaannuttaa sekä lisää vuorovaikutusta.

Taidelähtöisiä menetelmiä käytettäessä palautumisen edistäjänä itse taiteellinen työ liitetään tietoon stressin hallinnasta, palautumisesta ja voimavaralähtöisestä työhyvinvoinnista (paino taiteellisessa työskentelyssä). Paras hyöty taidelähtöisistä menetelmistä saadaan pidemmässä prosessissa. Yksittäisen työpajan pituus voi olla esimerkiksi 2-3 tuntia. Taidelähtöisten menetelmien käyttö on ennaltaehkäisevää toimintaa mutta niillä on myös terapeuttisia vaikutuksia.

.

Palveluntarjoaja

Tarja Kyllönen

Yhteyshenkilö 
Tarja Kyllönen
Sähköposti 
Puhelinnumero 
0505694777
Yhteystiedot 
Tarja Kyllönen Suurlahdentie 1777 52360 Someenjärvi