Tietosuojaseloste - Uutiskirjeet

TIETOSUOJASELOSTE (Rekisteriseloste)

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Laatimispäivä: 26.4.2018
Päivitetty: 25.5.2018


1. Rekisterinpitäjä

  • Nimi: Amusa Suomi Oy
  • Osoite: Graanintie 5, 50190 Mikkeli
  • Muut yhteystiedot: 0400 933 609, info(at)amusa.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

  • Nimi: Marja Jähi-Salo
  • Osoite: Graanintie 5, 50190 Mikkeli
  • Muut yhteystiedot: 0400 933 609, marja.jahi-salo(at)amusa.fi

3. Rekisterin nimi

Jakoon.fi uutiskirjeiden vastaanottajat -tietokanta.


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden vuoksi.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää rekisteröityjen itsensä rekisteriin syöttämiä yhteystietoja. Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja tilaajan ilmoittamat kiinnostuksen alueet. Tieto tilauksista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan säännönmukaisesti Jakoon.fi -palvelua käyttävien rekisteröityneiden itsensä syöttäminä tai julkisista lähteistä.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.


8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteröityjen tunnistautumistarkoituksiin antamat tiedot käsitellään Amusa Suomi Oy:n ja seuraavien luotettujen kumppaneidemme toimesta EU ja ETA alueella, sekä sen ulkopuolella:

Platform.sh SAS, 131, Boulevard de Sébastopol, Paris, 75002 France
- EU alueella toimiva kumppani, joka voi käsitellä tietoja myös US toimipisteessään
- Yrityksen tietosuojaseloste: https://platform.sh/privacy-policy

SendGrid, 1801 California Street, Suite 500, Denver, CO 80202, United States.
- EU-US Privacy Shield sertifioitu kumppaniyritys
- Yrityksen tietosuojaseloste: https://sendgrid.com/policies/privacy/


9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Rekisterissä ei ole manuaalista aineistoa.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterin tiedot säilytetään Jakoon.fi-järjestelmän salasanasuojatussa tietokannassa yrityksen hallinnassa olevilla suojatuilla palvelimilla, johon on pääsy vain määrätyillä ylläpitohenkilöillä sekä määrätyillä asiakasohjelmilla, joilla on hallussaan tarvittavat tekniset avaimet. Lisäksi tietoja käsitellään kohdassa 8 mainituissa pilvipalveluissa. Jokaisella rekisterissä olevalla rekisteröidyllä on myös itsenäisesti pääsy omien tietojensa ylläpitoon ja muokkaukseen. Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja ei ole säädetty salassa pidettäviksi.


10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö esitetään toimittamalla seuraavat tiedot allekirjoitettuna paperilla tämän selosteen kohdassa yksi mainitulle rekisterinpitäjälle: mitkä tiedot halutaan tarkastaa, nimesi, yhteystietosi (osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero). Liitä oheen värillinen, hyvälaatuinen, kopio passistasi, tai henkilökorttisi molemmista puolista.


11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevan henkilörekisteriin tallennetun virheellisen tiedon korjaamista. Korjausvaatimus esitetään toimittamalla seuraavat tiedot allekirjoitettuna paperilla tämän selosteen kohdassa yksi mainitulle rekisterinpitäjälle: oikaistava tieto sanatarkasti, ehdottamasi muutos sanatarkasti, perustelut ehdottamillesi muutoksille, nimesi ja yhteystietosi (osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero). Liitä oheen värillinen, hyvälaatuinen, kopio passistasi, tai henkilökorttisi molemmista puolista.


12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on mahdollisuus antaa suostumus ja päivittää suoramarkkinoinnin suostumuksia ja kieltoja verkkopalvelussa. Rekisteröitynyt saa kuitenkin aina asiakassuhteen hoitamiseksi ja palvelujen tuottamiseksi tarpeellista asiakasviestintää.